BÅTPLATSER I PREDIUM OCH LAPPVIK SKÄRGÅRDSHAMN

BÅTPLATSER I PREDIUM OCH LAPPVIK SKÄRGÅRDSHAMN

NEDAN INFORMATION TILL HYRESVÄRD/AKTIESÄLJARE SAMT HYRESTAGARE/KÖPARE

HYRESTAGARE/AKTIEÄGARE!

Om ni vill hyra ut er båtplats via oss kan ni ringa nummer 0400 873 032 eller skicka e-mail till martina@premarin.fi
Vi laddar upp era kontaktuppgifter på vår sida och ni blir då kontaktad av den som är intresserad att hyra en plats av er, för att komma överens om betalning osv.
Vi debiterar 20 euro/plats som laddats upp. Vänligen meddela oss så fort er plats är uthyrd/såld så kan vi radera uppgifterna för att undvika onödiga förfrågningar.

BÅTPLATSER FÖR UTHYRNING I PREDIUM HAMN:

Tag kontakt med ägaren för att hyra en av följande platser:

 
UTHYRARE TELEFON BRYGGPLATS PRIS
Karlsson 0400180288 T-M 46 300,- €
Kinisjärvi-Saarinen 0400770820 T-M 103 275,- €
Rantanen 0400102747 T-M 110 275,- €
Söderlund 0400310547 T-M 123 275,- €
Häkkinen 0405144327 T-M 130 275,- €
Nurminen 0405516841 T-M 139 250,- €
Hiltunen 0442758822 T-M 145 265,- €
Mathisen 0505870763 T-M 146 190,- €
Huusko 0500709542 T-M 149 200,- €
Leppäkumpu 0400980054 T-M 161 200,- €
Grotell 0404561233 T-M 167 250,- €
Oksanen 0505810750 T-M 206 260,- €
Koisti 0405100312 T-M 208 250,- €
Frost 0405192959 T-M 216 210,- €
Jaakkola 0440550500 T-M 219 265,- €
Grönholm 0405067503 T-M 227 250,- €
Mertovaara 0400414038 T-M 244 265,- €
Repo 0207790391 T-M 246 200,- €
Paavola 0408353419 T-M 248 230,- €
Viinikainen 0456798890 T-M 252 265,- €
Rantanen 0400102747 T-M 254 265,- €
Sundberg 0400645256 T-M 259 265,- €
Lehti 0400205833 T-M 275 265,- €
Ojala 0500771422 T-M 288 265,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 T-M 341 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 T-M 349 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 T-M 353 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 T-M 358 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 T-M 359 210,- €
Knudsen 0400446632 T-M 360 150,- €
Vänskä 0405816786 T-B 26 310,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 24 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 26 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 27 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 28 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 29 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 30 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 31 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 32 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 33 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 34 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 35 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 40 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 41 210,- €
Premarin Oy Ab 0400873032 Järnö saari 51 210,- €
BÅTPLATSER TILL SALU I PREDIUM HAMN:Tag kontakt med ägaren för att köpa en av följande platser.

 

 
FÖRSÄLJARE TELEFON BRYGGPLATS PRIS
Gustafsson 0500444873 T-M 7 boj 2.800,- €
Kasurinen 0400339360 T-M boj 9 3.000,- €
Koroma 0501425 T-M 52 boj 2.500,- €
Klemola 05066669 T-M 69 2.500,- €
Mustonen 0400385446 T-M 84 2.500,- €
Gustafsson 0500444873 T-M 108
1.800,- €
Schauman 0405886903 T-M 109 2.000,- €
Rantanen 0400102747 T-M 110 2.800,- €
Hiltunen 0442758822 T-M 145 1.750,- €
Lindqvist 0405878646 T-M 168 2.500,- €
Granberg 0500810287 T-M 174 1.500,- €
Blomqvist 0405442520 T-M 180 boj 3.000,- €
Kaukonen 0400305762 T-M 186 boj 3.000,- €
Tukia 0407641106 T-M 193 boj 3.000,- €
Jaakkola 0440550500 T-M 219 2.000,- €
Pajulampi 0405436580 T-M 237 900,- €
Viinikainen 0456798890 T-M 250 1.500,- €
Viinikainen 0456798890 T-M 252 1.500,- €
Rantanen 0400102747 T-M 254 1.500,- €
Gripenberg 0505959626 T-M 262 1.500,- €
Granberg 0500810287 T-M 313 900,- €
Nelke 0415458289 T-M 328 1.700,- €
Knudsen 0400446632 T-M 360 1.000,- €
PREDIUM HAMNI Predium hamn finns ca 600 båtplatser. I hamnen finns tre bryggaktiebolag Tenala-Marina (bryggorna 4-12), Järnö Laiturit (bryggorna 14-16) och Ten-Bryggor (brygga 13). Dessutom äger företaget, Predium Hamn Ab, ett antal platser som uthyres (bryggorna 17-19).

Premarinkarta 13 2 1024x749 Båtplatser

LEDIGA BÅTPLATSER FÖR UTHYRNING I LAPPVIK SKÄRGÅRDSHAMN:

Till alla bryggplatser i Lappvik Skärgårdshamn hör även en bilplats på det ingärdade låsta området.

Platserna i Lappvik Skärgårdhamn uthyres av Premarin Oy Ab, tfn 0400-873 032

BRYGGAN ÖVERST PÅ BILDEN

BRYGGPLATS LÄNGD BREDD PRIS
LS 217 6 m bomplats 3,10 m 350,- €
LS 221 6 m bomplats 3,10 m 350,- €
LS 224 bojplats 350,- €
LS 225 bojplats 350,- €
LS 231 sidoförtöjning 17 m 470,- €
LS 232 sidoförtöjning 13 m 450,- €
LS 233 sidoförtöjning 13 m 450,- €
LS 236 bojplats 350,- €
LS 240 bojplats 350,- €
Aktiebryggan (mellersta bryggan på bilden)
BRYGGPLATS UTHYRARE TELEFON BREDD PRIS
AB 2 Premarin Oy Ab 350,- €

venepaikat lappohja Båtplatser