Kördirektiv till hamnen

SKOGBY – Butik, service och förvaringsområde

Kör längs riksväg 25 mot Hangö förbi Ekenäs ca 10 km till Skogby avtaget och sväng till vänster. Kör över järnvägen och håll till höger så kommer du till verkstadsområdets port.

PREDIUM – Båthamn och St1- servicestation med livsmedel- samt båttillbehörsförsäljning

Kör längs riksväg 25 mot Hangö, förbi Ekenäs ca 12 km till Predium avtaget, sväng till vänster och kör ner till hamnen.