Vi jobbar hårt året om för våra kunder och vill erbjuda den bästa möjliga kundtjänsten. Vi utbildar oss kontinuerligt för att säkerställa att vår verksamhet, kvalitet, service, professionalism och inställning, instämmer med våra befintliga och nya kunders förväntningar. Vi har ofta blivit belönade av våra samarbetspartners för ex. årets-, försäljare, kundservice, tjänst och största återförsäljare.
Vår mångsidighet är vår styrka. Vår verksamhet omfattar både båt- och utrustningsförsäljning, auktoriserad båt- och maskinunderhåll, gästhamnsverksamhet och restaurangtjänster. Dessutom erbjuder vi fastighetsservice både sommar och vinter.

TEAM PREMARIN

FÖRSÄLJNING :

Jari Björkqvist
FÖRSÄLJNINGSCHEF

040 843 2933

jari@premarin.fi

Fredrik Kevin

Fredrik Kevin
VD / FÖRSÄLJNING

0400 840 985

fredde@premarin.fi

Peter Blåberg

Peter Blåberg
säsongsförsäljare

0400 997 942

peter@premarin.fi

SERVICE :


VARVSMÄSTARE / SERVICE MOTTAGNING

040 518 9586

johnny.nasanen@premarin.fi

Krister Bredenberg
SERVICE

service@premarin.fi

Stefan Lundström
SERVICE

0400 997943

Sebastian Lundström
SERVICE / FASTIGHETSSKÖTSEL

040 195 8882

Ville Saarinen
FASTIGHETSSKÖTSEL / SERVICE

040 191 0851

Anna Granström
SERVICE / TRÄBÅTAR

service@premarin.fi

Mattias Wikstrand
FASTIGHETSSKÖTSEL / SERVICE

FASTIGHETSSKÖTSEL :

Fredrik Kevin

Fredrik Kevin
VD / FÖRSÄLJNING

0400 840 985

fredde@premarin.fi

Sebastian Lundström
SERVICE / FASTIGHETSSKÖTSEL

040 195 8882

Ville Saarinen
FASTIGHETSSKÖTSEL / SERVICE

040 191 0851

Mattias Wikstrand
FASTIGHETSSKÖTSEL / SERVICE

PREDIUM HAMN :

Alexandra Saarinen
RESTAURANGCHEF

040 519 6658

satama@premarin.fi

säsongsarbetare
Hamnpersonal

säsongsarbetare
Hamnpersonal

säsongsarbetare
Hamnpersonal

FAKTURERING :

Victoria Berg

Victoria berg
FÖRSÄLJNINGSASSISTENT / FAKTURERING

0400 873 032

victoria.berg@premarin.fi

Minna Björkqvist
EKONOMICHEF

0207 619 161

minna@premarin.fi

IINA BJÖRKQVIST
försäljningsassisten / praktikant

iina.wikstrand@premarin.fi

Järnösundsvägen 92, 10820 Lappvik