*” anger obligatoriska fält

KONTAKT­UPPGIFTER

ÖVRIGA UPPGIFTER

Egen trailer

BESTÄLLDA ARBETEN

Beställda arbeten

FÖRVARINGS­VILLKOR

Hyrestagaren göres härmed uppmärksam på att Premarin Ab inte ansvarar för båt samt lös utrustning som förvaras i båtarna under förvaringstiden dvs. båtägaren bör själv ha sin båt försäkrad under transport och förvaringstiden.

Vinterförvaringen faktureras i två rater, den första efter upptagning och den andra raten förfaller i februari. Övriga arbeten faktureras då de är utförda.

Avgifterna bör vara erlagda före båten tas ur förvaring.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.